Skip to content
059 30 32 72 | 0498 92 36 06 info@gvd-palen.be

WAAROM PAALFUNDERINGEN

Wegens de toenemende noodzaak om te bouwen op minder stabiele gronden, moet meer en meer gebruik worden gemaakt van diepe funderingen.

Een paalfundering is er niet enkel voor de grote gebouwen maar ze kan evengoed voor woningbouw, monumenten of zware industriële machines van toepassing zijn.

WAT ZIJN PAALFUNDERINGEN

Een paalfundering is een diepe fundering (minimale lengte van 4 m), die de lasten van de constructie overbrengt naar dieperliggende draagkrachtige grondlagen, doorheen de zwakke bovenlagen.

Funderingspalen worden toegepast als de draagkrachtige laag te diep ligt voor een gewone fundering of een fundering op valse putten.

De paalbelasting van de schroefpaal wordt opgenomen door de wrijvingskracht op de schacht en de puntweerstand op de paalpunt.

TYPES PAALFUNDERINGEN

Paalfunderingen kunnen in twee hoofdcategorieën ondergebracht worden: geschroefde palen (trillingsvrije) en geheide palen (met trillingen)

Er kan bij de geschroefde palen ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen grondverdringende systemen en niet-grondverdringende systemen.

Per project moet een analyse worden gemaakt om zo tot een paaltype te komen dat voor dit project het best toepasbaar is (aanwezigheid van gebouwen in de buurt, diepte van de draagkrachtige lagen, vrije werkhoogte en werkbreedte, aard van de belasting, enz…)

Door gebruik te maken van dubbel grondverdringende schroefpalen, kan je met een kleine diameter een grote belasting opnemen waardoor deze methode de meest economische is.

Daarom is dit paaltype het meest aangewezen paaltype voor woningbouw, appartementsbouw en industriebouw in een bebouwde omgeving.

SOORTEN PAALFUNDERINGEN

Binnen het type van trillingsvrije grondverdringende schroefpalen kunnen we nog een onderscheid maken tussen 2 boorpalen.

GLADDE FUNDERINGSPAAL

Dit paaltype wordt vooral toegepast wanneer de draagkrachtige lagen meer dan 4 meter diep zitten.
Deze dieper gelegen lagen zijn dan heel stevig zodat je de belasting bijna volledig via de paalpunt naar deze laag overbrengt.

GESCHROEFDE FUNDERINGSPAAL

Dit paaltype wordt vooral toegepast wanneer de weinig draagkrachtige lagen zeer dik zijn.
In dit geval wordt de paalbelasting in grote mate via de wrijving tussen de grond en het manteloppervlak van de paal opgenomen.

Meer informatie over ons aanbod gladde of geschroefde schroefpaal? Contacteer ons vrijblijvend.